Den digitala utvecklingen inom virkesindustrin

Skogsindustrin är en viktig del av Sveriges basindustri då bland annat skogsnäringen står för hela tio procent av Sverige varuexport. Därför är virkesindustrin och den digitala utvecklingen inom den, en viktig och aktuell del för svenskt näringsliv.

Kortfattat om 2016 år rapport

SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tog år 2016 fram en rapport. Rapporten handlade om hur det med hjälp av mättekniska lösningar går att effektivisera den svenska skogs- och träindustrin. Många av projektidéerna handlade om att utveckla de digitala och automatiserade aspekterna som redan finns i näringsverksamheten.

Bland annat att utveckla den mätteknik som redan finns som är både relevant och tillförlitlig vid skogsavverkning och försortering vid sågverk. Men också att öka spårbarheten i hela värdekedjan från kund till producent. På så vis går det att säkerställa att hela distributionen har skett på ett hållbart och miljömässigt sätt.

Utveckling som skett och framtida forskningsprojekt

Läs mer här och få en större insyn i vilken mätteknik som erbjuds i virkesindustrin idag. Det sker dessutom i nuläget ett stort forskningsprojekt om hur digitaliserade värdekedjor inom skogsindustrin kan leda till en ökad konkurrens och utvecklade affärsmodeller. Där ska de testa en demoplattform som förhoppningsvis ska leda till en mer hållbar produktion, vilken ska öka konkurrenskraften och lönsamheten inom skogsnäringen.

Comments are closed.